İletişim

ESTÜDAM Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

web : http://estudam.ogu.edu.tr

ePosta : estudam@ogu.edu.tr

ESTÜDAM Dergileri: http://estudamdergi.ogu.edu.tr