Misyon

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, bünyesinde çıkartılan  bilimsel dergilerin elektronik ortamda düzenli olarak yayınlanarak Türk Dünyasındaki ve dünyadaki paydaşlarınca erişimini  sağlamaktır.